FAQ

Er QUICKFIRE farlig gods?

Nej. QUICKFIRE er ikke farlig gods. Se vores MSDS under downloads.

Hvem har testet QUICKFIRE?

Det har DEKRA i Tyskland.

Kan det opbevares på et almindeligt lager?

Ja det kan det godt. Vi anbefaler dog min 16 grader, for, at emballagen ikke tager skade.

Kan det selvantænde?

Nej. QUICKFIRE kan ikke selvantænde. Den skal have en flamme for at kunne blive antændt.

Har QUICKFIRE nogen holdbarhedsdato?

Nej. QUICKFIRE har ubegrænset holdbarhed.

Er der lugtgener, når jeg opbevarer eller antænder QUICKFIRE?

Nej. QUICKFIRE er forsejlet i en folie og afgiver derfor ikke lugt. Man får dermed heller ikke lugt på sine hænder.

Hvad er brændetiden for QUICKFIRE optænding?

Ca. 8 - 10 minuter, afhængig af forhold.

Skal man pakke QUICKFIRE ud af folien?

Nej, det skal man ikke. Man antænder folien i hjørnet og bruger folien som væge.

Hvilken Grilloptændings Norm er den testet op imod?

Dekra i Tyskland har testet det efter DIN EN 1860-3/A1:2006 Norm.

Skal tændposen være helt brændt inden man lægger maden på grillen?

Ja, det skal den. Før maden lægges på grillen skal man være sikker på , at optændingsposerne er helt brændt væk og kullene er dækket af et lag aske.

Hvor er de produceret?

QUICKFIRE er produceret i Europa med sporbare kvalitetsråvarer.

Er der andre ting, som vi skal være opmærksomme på?

Opbevares utilgængeligt for børn.