Vejledning

Symboler og betydning

Antænd posen med tændstik eller lighter

Posen må ikke spises

Klip ikke i posen

Korrekt optænding er miljørigtig optænding

Folien fungerer som væge og tændes i hjørnet. Quickfire optændingsposer er forsynet med en miljøvenlig folie, som forhindrer en ubehagelige lugt på dine hænder og tøj samt lang holbarhed.

Gode råd til optænding i brændeovn: 

  • Brug rent og tørt træ
  • Sørg for rigelig luft
  • Fyld ikke for meget træ i ovnen
  • Gå udenfor og tjek røgen
  • Brug aldrig tændvæsker til optænding

Optænding – fyr kun med rent træ

Problemet kan være, at man fyrer med affald, vådt træ – eller at ilden ikke får nok luft, når man fyrer. Tjek, at brændeovnens sten er brændt rene og er uden sod. I følge Miljøstyrelsen skyldes luftforurening fra brændeovne, at forbrændingen er ufuldstændig. Tænk på andre (og dig selv), der skal indånde de giftige dampe. Forkert fyring er det, der har størst betydning for røgens indhold af skadelige stoffer.

Kilde: Miljø og Sundhed. Fugtigt træ er spild af energi!

Fugtigt træ sænker brandforløbets virkningsgrad og kan skade stenene i brændeovnen. Derudover kan fugtigt træ give løbesod. Brændkammer og låger bliver sorte, når brændet er fugtigt. Fugtigt træ ryger mere og har ikke den samme brændeværdi.

Brug aldrig drivtømmer, da det som regel er meget saltholdigt, og det ødelægger både ovn og skorsten. Imprægneret træ samt spånplader udsender giftig røg og dampe og må derfor heller ikke bruges som brænde.

Gode råd til optænding i grillen

Ved optænding af grillen – fyld grillstarteren med briketter og stil den oven på 2-3 tændte Quickfire poser. Ca. 25 minutter senere er briketterne klar. Når briketterne har fået et gråt lag aske, kan du fordele briketterne jævnt hen over kulristen, hvis du skal grille med den direkte stegemetode. Hvis du skal benytte den indirekte stegemetode, skal du placere briketterne på hver side af kulristen. Før maden lægges op på grillen skal optændingsposerne være helt brændt op. Grilloptænding Norm EN 1860-3. Optændingsposerne har ubegrænset holdbarhed..

Undgå at bruge tændvæske, det afgiver lugt og smag til kødet.

Du må aldrig bruge en grill indendørs.
Quickfire optændingsposer skal opbevares utilgængeligt for børn.